Достъп и абонамент

Как да закупите абонамент и какви нива на достъп предлагаме

Super Administrator

Първа привилегия, притежават я само двама души, които носят пълната отговорност за безопасността на системата

 

Administrator

Това е привилегия за отговорниците за всяка една от програмите на системата – те имат право да контролират данните, които се въвеждат, да поправят и допълват данните.

 

Full

Това е привилегия за всички, които работят професионално със системата – музейни работници и научни работници.

 

Сheck up

Това е привилегия за докторанти и университетски преподаватели

 

Searchin

Това е привилегия за студенти и докторанти, които имат нужда от обикновено търсене на някакви данни

 

Preview

Това е привилегия за непрофесионалисти, които са доказали своята лоялност и почтеност към данните в системата

 

 

Библиограф

Това е привилегия за хора, които се занимават с библиогафска дейност или които търсят определена статия/книга

 

„Иманяр”

Това е привилегия за хора, които знаят повече и се занимават с търсене на определни старини с цел запознаване  с културното наследство

 

Читател

Това е привилегия за хора, които искат да прочетат нещо повече за старините

 

Любител

Това е привилегия за тези, които просто искат да видят какво културно-историческо наследство могат да видят, когато пътуват из Бългапия

 

Нерегистриран потребител (публичен достъп)

Това е привилегия за всеки, който иска да намери повече литерату а или да влезе в туристическата програма (безплатно!)

 

Забелека: Всеки желаещ да ползва системата преди допуска му до нея трябва да представи доказателства или гаранции от двама професионалисти за своите интереси и надеждност, ако не е известен на координаторите на системата