Контакти и екип

За допълнителни въпроси моля пишете на:

относно научната част:
tosho_sp@abv.bg

относно софтуер и технология:
it@xdepo.eu

 

доц. д-р Тошо Спиридонов – главен научен ръководител

проф. д-р Светлана Янакиева – научен ръководител на Глотата

инж. маг. Свилен Стоянов – софтуерна разработка, сървъри и бази данни

инж. маг. Андрей Спиридонов – приложен цифров дизайн и интерфейси

инж. маг. Доня Ангелова – интерфейси, стилистични макети