Dagis 4.0 corporate blog

Музеум – инвентарни книги

Тошо Спиридонов

museum, Помощ

No comments

03.02.2017

За какво служат инвентарните книги

Те представляват електронно копие на реалните книги

В тях въвеждате

Comments are currently closed.